PCPR Starachowice

Idź do spisu treści

Menu główne:

Współpracujemy


                                      

                                        


Programy
23 maja 2017

Rozstrzygnięcie konkursu literackiego.

W ramach i pod hasłem XV Świętokrzyskich Dni Profilaktyki „RODZINA – TWÓJ BEZPIECZNY ŚWIAT”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach zorganizowało konkurs literacki ( w kategorii poezja) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie powiatu starachowickiego.

23 maja 2017

W dniu 11 maja 2017 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ulicy dr Władysława Borkowskiego 4 w Starachowicach odbyło się spotkanie zorganizowane przez Punkt Konsultacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach.
Celem spotkania było zaprezentowanie programu profilaktycznego FRED GOES NET. Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie w Kielcach: Pani Diana Włodarczyk i Pan Piotr Różalski – koordynatorzy ww. programu. W spotkaniu uczestniczyły 53 osoby z różnych instytucji powiatu starachowickiego m.in.: terapeuci, pedagodzy, pracownicy socjalni, nauczyciele, kuratorzy, psychologowie, asystenci rodziny, policjanci, strażnicy miejscy, uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach.

Po spotkaniu część osób zostało, aby nawiązać bliższą współpracę z prowadzącymi.
Mamy nadzieję, że współpraca będzie się rozwijać co przyniesie w przyszłości skuteczniejszą profilaktykę dla młodych osób z terenu powiatu starachowickiego.

26 kwietnia 2017

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w dniach 22 - 23.05.2017r. odbędzie się posiedzenie komisji ds. rozpatrywania wniosków od osób niepełnosprawnych na likwidację barier. Rozpatrywane będą wnioski, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do dnia 08.05.2017r. na likwidację bariery architektonicznej oraz do dnia 18.05.2017r. na likwidację bariery technicznej i w komunikowaniu się.
03 kwietnia 2017

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w dniu 19.04.2017r. i w dniu 20.04.2017r. odbędzie się posiedzenie Komisji ds. rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. Rozpatrywane będą wnioski, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach do dnia 14.04.2017r.
21 marca 2017

OGŁOSZENIE - Konkurs Literacki

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach ogłasza Konkurs Literacki w ramach i pod hasłem XV Świętokrzyskich Dni Profilaktyki "Rodzina – Twój bezpieczny świat".
Zapraszamy do udziału w konkursie młodzież uczęszczającą do szkoły ponadgimnazjalnej (liceum, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej) znajdującej się na terenie powiatu starachowickiego.

Pomocne linki
 
 

08 marca 2017


                              

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" finansowany przez PFRON
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach uprzejmie informuje, że Powiat Starachowicki w 2017 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu "Aktywny samorząd", przyjmując rolę Realizatora programu. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
 
W 2017 roku program obejmuje następujące obszary wsparcia w poszczególnych modułach:
 
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1  pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2  pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
 
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
 
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
 
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
 
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym: opłata za naukę (czesne), dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu), dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.
 
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
 
Moduł I
Wnioski będą przyjmowane od 1 maja 2017 r. do 30 sierpnia 2017 r.
 
Moduł II
a) Na II semestr 2016/2017 wnioski będą przyjmowane w okresie od 06 marca 2017 r. do 30 marca 2017 r.
b) Na I semestr 2017/2018 wnioski będą przyjmowane w okresie od 1 września 2017 r. do 10 października 2017 r.
 
Wnioski, które dostępne są na stronie www.pcprstarachowice.pl w zakładce Aktywny Samorząd, należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach ul. Radomska 70. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 41 2748806 w. 23.
 
Zapraszamy do zapoznania się z treścią kierunków działań pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2017 roku pod adresem http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3673,Aktywny-samorzad-w-2017-roku.html

 
 

06 marca 2017


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że z dniem
1 marca 2017 roku rozpoczynamy rekrutację do II edycji Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Osoby mogą zgłaszać się do Punktu Konsultacyjnego, pok. Nr 4 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice
- poniedziałek  godz. 11.00- 19.00
- wtorek-piątek godz. 07.00-15.00

Więcej informacji o Programie można uzyskać w zakładce Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie lub pod nr tel. 41 274 88 68.

 
 

03 marca 2017


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w zakładce Dofinansowania został zamieszczony projekt „Kryteriów dofinansowań ze środków PFRON na 2017 rok w zakresie rehabilitacji społecznej”. Uwagi do projektu prosimy zgłaszać w formie pisemnej do PCPR w Starachowicach do dnia 10 marca 2017 roku.

 
 

03 marca 2017


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że z dniem 1 marca 2017 roku rozpoczynamy rekrutację do II edycji Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Osoby mogą zgłaszać się do Punktu Konsultacyjnego, pok. Nr 4 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice
- poniedziałek  godz. 11.00- 19.00
- wtorek-piątek godz. 07.00-15.00

Więcej informacji o Programie można uzyskać w zakładce Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie lub pod nr tel. 41 274 88 68.

 
 

17 luty 2017


Ogłoszenie o dodatkowym naborze uczestników do projektu konkursowego 
„Razem w dorosłość”

Pobierz ogłoszenie

 

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego