PCPR Starachowice

Idź do spisu treści

Menu główne:

Współpracujemy


                                      

                                        


Programy
16 listopada 2016


Informacja o wynikach nabór na wolne stanowisko Konsultant - kierowca

Pobierz ogłoszenie

03 listopada 2016


Nabór na wolne stanowisko Konsultant - kierowca

Pobierz ogłoszenie

03 listopada 2016


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w zakładce Aktywny samorząd zamieszczone są zmiany dotyczące dofinansowania w ramach Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

09 czerwca 2016


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w dniu 30.06.2016r. odbędzie się posiedzenie komisji ds. rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych na likwidację barier. Rozpatrywane będą wnioski, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do dnia 17.06.2016r. na likwidację bariery architektonicznej oraz do dnia poprzedzającego posiedzenie komisji na likwidację bariery technicznej  i w komunikowaniu się.

31 maja 2016


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach
– organizator rodzinnej pieczy zastępczej, zaprasza wszystkie rodziny zastępcze
do czynnego udziału w cyklicznych spotkaniach grup wsparcia

Dzielenie się osobistymi doświadczeniami, wspólne poszukiwanie rozwiązań konkretnych problemów, dyskusje, przekazywanie sobie zwrotnych informacji to podstawowe formy działania naszych grup samopomocy. W ostatnim czasie w PCPR w Starachowicach odbyły się dwa spotkania odpowiednio w dniach: 18.05.2016r. dla rodzin niezawodowych i spokrewnionych oraz 25.05.2016r. dla rodzin zawodowych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniach, które mogą pomóc w radzeniu sobie nie tylko z sytuacjami problemowymi, ale także z emocjami i myślami jakie się w tych sytuacjach pojawiają. Uczestnicy biorą udział w grupach wsparcia zgodnie ze swoją wewnętrzną gotowością w danym momencie. Spotkania odbywają się w obecności psychologa.

Zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach, których terminy będą Państwu podane w najbliższym czasie.

Pomocne linki
 
 

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego. 18 maja 2016 roku.
 
W ramach i pod hasłem XIV Świętokrzyskich Dni Profilaktyki „Rodzina – Twój przyjazny świat”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach zorganizowało konkurs plastyczny dla dzieci - uczniów kl. I-III szkół podstawowych z terenu powiatu starachowickiego.
Na konkurs wpłynęło 70 prac plastycznych z 14 szkół podstawowych.
Uwarunkowań regulaminowych nie spełniła 1 praca ( nieodpowiedni format).
Szkoły, które przystąpiły do konkursu to:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziurowie
Zespół Szkół w Pawłowie
Szkoła Podstawowa w Trębowcu
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi
Szkoła Podstawowa nr 6 w Starachowicach
Szkoła Podstawowa nr 9 w Starachowicach
Szkoła Podstawowa nr 10 w Starachowicach
Szkoła Podstawowa nr 11 w Starachowicach
Szkoła Podstawowa nr 13 w Starachowicach
Szkoła Podstawowa w Brodach
Szkoła Podstawowa w Małyszynie
Zespół Szkół w Mircu
Publiczna Szkoła Podstawowa w Osinach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Krynkach

Komisja konkursowa przy ocenianiu prac wzięła pod uwagę: trafność doboru tematu pracy, jakość wykonania, oryginalność, stopień trudności wykonania, możliwość wykorzystania pracy w publikacjach Organizatora.
 
Komisja postanowiła przyznać:
I miejsce:
Aleksandra Potrzeszcz – kl. II, Szkoła Podstawowa w Trębowcu


II miejsce:
Dawid Grzebuła – kl. I, Szkoła Podstawowa w Trębowcu


III miejsce:
Bartosz Nowakowski –kl. II, Publiczna Szkoła Podstawowa w Osinach


Wyróżnienie:
Lena Traczyk – kl. II, Szkoła Podstawowa nr 10 w Starachowicach


Dziękujemy dzieciom za wykonanie prac. Słowa podziękowania kierujemy również
do nauczycieli, którzy zachęcili swoich uczniów do udziału w konkursie.

 
 
 
 

19 kwietnia 2016


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w dniu 22.04.2016r. i w dniu 25.04.2016r. odbędzie się posiedzenie Komisji ds. rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. Rozpatrywane będą wnioski, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach do dnia 22.04.2016r.

 
 

15 kwietnia 2016


O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach ogłasza wyniki naboru na wolne stanowisko pracy:
Wolne stanowisko urzędnicze

 
 

24 marca 2016


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że   z dniem  1 kwietnia 2016 roku rozpoczynamy rekrutację do Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
  
 Zainteresowane osoby  mogą zgłaszać się do Punktu Konsultacyjnego, pok. Nr 4 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice
 • poniedziałek  godz. 15.00- 19.00
 • wtorek-piątek godz. 11.00-15.00

Więcej informacji o Programie można uzyskać w zakładce Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie lub pod nr tel. 518-860-008.

 
 

23 marca 2016


                                                              
Pilotażowy program "Aktywny samorząd" finansowany przez PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach uprzejmie informuje, że Powiat Starachowicki w 2016 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu "Aktywny samorząd", przyjmując rolę Realizatora programu. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Moduł I
Wnioski będą przyjmowane od 1 maja 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r.
Moduł II
a) Na II semestr 2015/2016 wnioski będą przyjmowane w okresie od 17 marca 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r.
b) Na I semestr 2016/2017 wnioski będą przyjmowane w okresie od 1 września 2016 r. do 10 października 2016 r.

Wnioski, które dostępne są na stronie www.pcprstarachowice.pl w zakładce Aktywny Samorząd, należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach ul. Radomska 70. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 41 2748806 w. 23.

 
 

23 marca 2016


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w zakładce Dofinansowania został zamieszczony projekt „Kryteriów dofinansowań ze środków PFRON na 2016 rok w zakresie rehabilitacji społecznej”. Uwagi do projektu prosimy zgłaszać w formie pisemnej do PCPR w Starachowicach do dnia 5 kwietnia 2016 roku

 
 

17 marca 2016


O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach 
ogłasza 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 
 

02 marca 2016


O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach ogłasza wyniki naboru na wolne stanowisko pracy:
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 
 

02 marca 2016


O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach ogłasza wyniki naboru na wolne stanowisko pracy:
Pracownik socjalny

 
 

12 luty 2016


O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 
 

12 luty 2016


O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Pracownik socjalny

 
 

7 stycznia 2016


Terenowi Rajdowcy nie zapominają o dzieciach

Klub Turystyki Samochodowej „WERTEP 4X4 TEAM BRODY” mający swoją siedzibę w miejscowości Kuczów, gmina Brody realizuje działania na rzecz propagowania walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych regionu jak również sportów samochodowych i turystyki samochodowej. Przekazuje informację, metody i techniki w zakresie motoryzacji ze szczególnym uwzględnieniem samochodów terenowych oraz promuje i popiera bezpieczną jazdę w trudnych warunkach. KTS „WERTEP” prowadzi także działalność charytatywną w szczególności na rzecz dzieci, instytucji użyteczności publicznej i organizacji pozarządowych.

W ramach Ogólnopolskiej Terenowej Integracji (OTI) w woj. Świętokrzyskim Stowarzyszenie „WERTEP” organizuje rajdy terenowe, w czasie których prowadzona jest akcja charytatywna na potrzeby dzieci. W 2015r. przedstawiciele Stowarzyszenia zgłosili się do PCPR w Starachowicach z prośbą o wskazanie placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych, które wykazują największe potrzeby. Opiekunowie dzieci z 9 placówek wskazali w większości przypadków na sprzęt RTV i AGD. A więc OTI 2015 pomogła.

Zakupiono: 3 lodówki, 2 pralki, elektryczną maszynkę do mięsa, sokowirówkę, robot kuchenny, odkurzacz, odkurzacz piorący, frytkownicę, gofrownicę, telewizor LED 40, rower górski, paczki świąteczne dla dzieci na łączną kwotę 19 760 zł. Prezenty zostały dostarczone osobiście przez Członków Stowarzyszenia do wszystkich placówek i rodzin zastępczych.

Zarząd Powiatu Starachowickiego, PCPR oraz obdarowani: placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego, rodzinne domy dziecka, zawodowe rodziny zastępcze z powiatu starachowickiego wyrażają głęboką wdzięczność i podziękowanie za dar serca. Zakupiony sprzęt RTV i AGD przyczyni się do poprawy warunków życia codziennego dzieci, natomiast świąteczny akcent w postaci paczek z upominkami dla każdego dziecka przyniosły uśmiech i radość.

Świętokrzyskie dzieciaki przesyłają całusy Wam „Mikołajom w terenówkach”.

 
 
 
 

16 grudnia 2015


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że dzień 31 grudnia (czwartek) 2015 roku jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach. 

 
 

20 października 2015


W dniu 9 października 2015r. na obiekcie Strzelnicy Myśliwskiej w Starachowicach odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane w ramach Akcji pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego propagującej rodzicielstwo zastępcze „ Potrzebuję rodziców od zaraz”.

W spotkaniu udział wzięli wychowankowie rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu u powiatu starachowickiego oraz ich opiekunowie. Wraz z Dyrektorem oraz pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i zaproszonymi gośćmi, świętowano przy wspólnym grillu.

Dla dzieci przygotowano atrakcje w formie:
 • pokazu tresury psów oraz sprzętu policyjnego przygotowanej przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach
 • krainy zabaw – zjeżdżalni pompowanych i malowanie twarzy,
 • poczęstunku z formie grilla, słodyczy, pizzy ,
 • zabaw organizowanych przy współudziale harcerzy,
 • zabaw przy muzyce – dyskoteka,

Nad bezpieczeństwem dzieci podczas zabaw i konkursów czuwali sanitariusze firmy PREKS.

Głównym organizatorem z ramienia rodzin zastępczych były Panie: 
Ewa Górska – Byczek oraz jej córka Joanna Sawicka.

Sponsorzy uczestniczący w przygotowaniach tegorocznej imprezy to: MAN Bus, Marzena
i Artur Banaszewscy, Caldo Izolacja Kielce, Instal Bud Eko Kris – Krzysztof Lewocha, Kraina Szczęścia oraz Telepizza.

 
 
 
 

27 sierpnia 2015


Konferencja podsumowująca realizację projektu systemowego „Szczęśliwej drogi II” odbyła się 26.08.2015r. w Sali Konferencyjnej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. 


 
 
 
 

13 sierpnia 2015


                              

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach przypomina, że 31 sierpnia 2015 roku upływa termin przyjmowania wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”


W ramach programu „Aktywny samorząd” osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się

o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów:
 • uzyskania prawa jazdy kategorii B (Obszar A2),
 • szkolenia w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego nabytego w ramach Obszaru B1 programu (Obszar B2)
 • utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Obszar C2),
 • zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C3),
 • utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C4),
 • pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu (Obszar D),

Wnioski, które dostępne są na stronie www.pcprstarachowice.pl w zakładce Aktywny samorząd, należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach ul. Radomska 70 lub drogą pocztową do 31 sierpnia 2015 roku. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 41 2748806 w. 23.

 
 

13 sierpnia 2015


Dyrektor PCPR w Starachowicach informuje, iż od czerwca 2015r. przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach przy ul. Radomskiej 70 funkcjonuje Punkt Konsultacyjny świadczący pomoc osobom w różnego rodzaju kryzysach. Wsparcia i pomocy udziela specjalista pracy z rodziną. Spotkania można umawiać telefonicznie pod nr tel. 518 860 008 lub osobiście w pokoju nr 4.

Każdy poniedziałek miesiąca od 15.30-19.30
Każdy drugi i czwarty tydzień miesiąca od wtorku do czwartku od 7.00 – 9.30 oraz każda druga i czwarta sobota miesiąca od 7.30 – 16.00
Każdy pierwszy i trzeci tydzień miesiąca od wtorku do piątku od 15.30 – 19.30.

Zachęcamy wszystkich, którzy chcą uzyskać fachową pomoc.

PAMIETAJ, ŻE Z PROBLEMEM NIE MUSISZ BYĆ SAM! 
 

12 sierpnia 2015


W dniach 28.06.2015r. – 12.08.2015r. w ramach projektu „Szczęśliwej drogi II” zorganizowany został pobyt rehabilitacyjny z zajęciami doskonalącymi umiejętności psychospołeczne w Grzybowie k. Kołobrzegu dla 37 osób niepełnosprawnych.

W czasie pobytu osoby niepełnosprawne uczestniczyły w warsztatach: trening kompetencji życiowych i trening kompetencji i umiejętności społecznych.


 
 
 
 

11 sierpnia 2015


W dniach 22.06.2015r. – 07.08.2015r. w ramach realizacji projektu „Szczęśliwej drogi II” w Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach odbył się kurs prawa jazdy kat. B.

W kursie uczestniczyło 2 osoby. Czas trwania kursu – 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych.

 
 
 
 

11 sierpnia 2015


W dniach 09.07.2015r. – 20.07.2015r. w ramach realizacji projektu „Szczęśliwej drogi II” odbyły się warsztaty:

Trening kompetencji i umiejętności społecznych (umiejętności komunikacji interpersonalnej, trening asertywności, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i pracy)

Trening kompetencji życiowych ( organizacja i planowanie, trening budżetowy, moje prawa na co dzień, radzenie sobie z wyzwaniami dnia codziennego)

Trening pracy ( bilans umiejętności zawodowych, informacje na temat lokalnego rynku pracy, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą)

W warsztatach, które odbyły się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach przy ul. Radomskiej 29 uczestniczyło 9 beneficjentów (wychowanków pieczy zastępczej)

 
 
 
 

30 czerwca 2015


Spotkanie integracyjne rodzicielstwa zastępczego

W dniu 23 czerwca 2015r. na terenie strzelnicy myśliwskiej w Starachowicach odbyło się spotkanie z okazji dnia dziecka oraz zakończenia roku szkolnego. W spotkaniu wzięli udział wychowankowie zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wraz z opiekunami. Swoją obecnością zaszczyciły nas Wicestarosta Powiatu Pani Agata Wojtyszek oraz Członek Zarządu Powiatu — Pani Lidia Dziura.

Inicjatorem i głównym organizatorem spotkania była Pani Ewa Górska — Byczek, prowadząca
rodzinę zastępczą specjalistyczną oraz jej córka — Pani Joanna Sawicka. Do pomocy włączyli
się pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, prowadzący rodziny zastępcze 
i placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz pozyskani przez organizatorkę sponsorzy:
 • PPUH Perfopol
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
 • Cukiernia „Heka"
 • restauracja „Pod Sosnami"
 • pizzeria „Gruby Benek"
 • Eko —Art. Artur Banaszewski
 • Polskie Towarzystwo Pożyczkowe — Radom
 • nadleśnictwa Starachowice i Jawor
 • Zespól Szkól Leśnych w Zagnańsku

Gospodarze Strzelnicy — prezes Okręgowego Związku Łowieckiego w Kielcach, Jarosław Mikołajczyk oraz Kamil Jamroży i Andrzej Pawłowski nieodpłatnie udostępnili obiekt, na którym odbyło się spotkanie.

Dzięki zaangażowaniu organizatorów, sponsorów oraz wolontariuszek harcerek z 15 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie" wychowankowie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej miło spędzili czas przy grillu i poczęstunku oraz licznych zabawach i konkursach z nagrodami. Atrakcji nie zabrakło również ze strony sekcji sokolniczej ze szkoły z Zagnańska oraz leśników 
z nadleśnictwa w Starachowicach.

Czas upływał w miłej atmosferze sprzyjającej nawiązywaniu nowych znajomości, wymianie doświadczeń oraz wspólnych tańcach przy dźwiękach muzyki.

 
 
 
 

22 czerwca 2015


Pilotażowy program "Aktywny samorząd" finansowany przez PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach uprzejmie informuje, że Powiat Starachowicki w 2015 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu "Aktywny samorząd", przyjmując rolę Realizatora programu. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2015 roku program obejmuje następujące obszary wsparcia w poszczególnych modułach:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym: opłata za naukę (czesne), dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu), dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
Moduł I
Wnioski będą przyjmowane od 1 kwietnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.

Moduł II
Na I semestr 2015/2016 wnioski będą przyjmowane w okresie od 1 września 2015 r. do
10 października 2015 r.

Wnioski, które dostępne są na stronie www.pcprstarachowice.pl w zakładce Aktywny Samorząd, należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach ul. Radomska 70. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 41 2748806 w. 23.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią kierunków działań pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2015 roku pod adresem http://www.pfron.org.pl/pl/studenci/2626,Zarzad-PFRON-przyjal-dokument-pn-Kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazu.html.

 
 

10 czerwca 2015


W dniach 12.05.2015r. – 02.06.2015r. w ramach realizacji projektu „Szczęśliwej drogi II” w Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach odbyły się korepetycje z dwóch wybranych przedmiotów. W korepetycjach uczestniczyło 7 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 15 – 17 lat. 

 
 
 
 

05 czerwca 2015


O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach ogłasza wyniki naboru na wolne stanowisko pracy:
Specjalista Pracy z Rodziną

 
 

23 kwietnia 2015


O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Specjalista Pracy z Rodziną

 
 

21 kwietnia 2015


INFORMACJA O WYNIKACH

Usługi szkoleniowe i korepetycje w ramach realizacji Projektu 

Numer postępowania: PCPR-ZP2/2015 

 
 

20 kwietnia 2015


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w zakładce Dofinansowania zostały zamieszczone „Kryteria dofinansowań ze środków PFRON na rok 2015 w zakresie rehabilitacji społecznej" wprowadzone Zarządzeniem Starosty Starachowickiego nr 26/2015 z dnia 16.04.2015r.

 
 

17 kwietnia 2015


INFORMACJA O WYNIKACH

Organizacja pobytu rehabilitacyjnego z warsztatami doskonalącymi umiejętności psychospołeczne dla osób niepełnosprawnych. Przygotowanie osób niepełnosprawnych do usamodzielnienia w życiu społecznym. 

Numer ogłoszenia: 74428 - 2015; 

 
 

16 kwietnia 2015


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w dniach 23.04.2015r. – 24.04.2015r. odbędzie się posiedzenie Komisji ds. rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. Rozpatrywane będą wnioski, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach do dnia 22.04.2015r.

 
 

10 kwietnia 2015


OGŁOSZENIE
Usługi szkoleniowe i korepetycje w ramach realizacji Projektu.


 
 

02 kwietnia 2015


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Organizacja pobytu rehabilitacyjnego z warsztatami doskonalącymi umiejętności psychospołeczne dla osób niepełnosprawnych. Przygotowanie osób niepełnosprawnych do usamodzielnienia w życiu społecznym. 

Numer ogłoszenia: 74428 - 2015;  
 

24 marca 2015


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w zakładce Dofinansowania został zamieszczony projekt „Kryteriów dofinansowań ze środków PFRON na 2015 rok w zakresie rehabilitacji społecznej”. Uwagi do projektu prosimy zgłaszać w formie pisemnej do PCPR w Starachowicach do dnia 2 kwietnia 2015 roku

 
 

17 marca 2015


INFORMACJA PFRON W SPRAWIE DOFINANSOWANIA DO ZAKUPU WÓZKÓW ELEKTRYCZNYCH

 
 

02 marca 2015


Pilotażowy  program ,,Aktywny samorząd” finansowany przez PFRON

 
 

13 lutego 2015

Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu systemowego
"Szczęśliwej drogi II" na 2015 rok

>>POBIERZ<<

 
 

12 stycznia 2015

Od dnia 12.01.2015r. siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach została przeniesiona.  Aktualnie PCPR mieści się w lokalu przy ul. Radomskiej 70 w Starachowicach (budynek szpitala – blok łóżkowy – III piętro)


 
 Wcześniejsze ogłoszenia

>>2010<<  >>2011<<  >>2012<<  >>2013<< 
>>2014<<

 

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego